>>Přestěhováno na tayloroviny.blogspot.com, povídky na ann-taylor-story.blogspot.com, blog.cz je zoufalý<<


Květen 2012

Psychopatologie 4

30. května 2012 v 16:10 | Ann Taylor
Poruchy paměti a pozornosti

Otázka poruch paměti také není zrovna krátká.
Dočtete se jednak o kvantitativních poruchách, ale mnohem zajímavější jsou ty kvalitativní, jako tři druhy amnézie, kryptomnézie nebo třeba korsakův syndrom.

Poruchy pozornosti potom obsahují hypoprosexii, aprosexii, hyperprosexii a paraprosexii. Nenechte se zmást, se sexem to nemá vůbec nic společného, naopak, většinou s mentální retardací. Co to ale konkrétně je se můžete dočíst.
Kriminalistika 12

25. května 2012 v 17:40 | Ann Taylor
Kriminalistická taktika II

Pokračování rozebírání druhů taktických metod z minulé přednášky.
Tentokrát se jedná konkrétně o výslech a konfrontaci, prověrku výpovědi na místě a rekognici. Tedy ty metody, kdy je nutná přítomnost dalších osob, jako jsou pachatel, podezřelý, svědci či oběti a kdy se hodně hraje na psychiku.

Dočtete se opět co se pod těmito pojmy skrývá, jaká jsou stadia těchto "střetnutí" orgánů činných v trestném řízení s ostatními účastníky, jaká jsou k tomu pravidla a jak se to provádí.
Perfection

20. května 2012 v 14:09 | Ann Taylor |  xxxPovídky Jeanniexxx
Druhá jednorázová fanfiction povídka od Jeannie. Tentokrát je ústřední postavou Abby z NCIS. Není tam vlastně vůbec nikdo jiný, ale i tak to docela dost sedí a spolu s poslechem písničky, která je obsahem povídky, si lze poměrně dobře vytvořit i jasnou představu o tom, jak to probíhá i obrazem a ne jen slovy.

Kriminalistika 11

18. května 2012 v 13:47 | Ann Taylor
Kriminalistická taktika I

V úvodu stojí, co je vlastně kriminalistická taktika, jaké jsou základní zásady pro uplatňování taktických metod a poté přejdete k jednotlivým druhům taktických metod.

Konkrétně v této přednášce se detailněji dočtete o kriminalistických verzích, plánování a organizování vyšetřování a o ohledání.
Dočtete se, co to je, jaké jsou jednotlivé etapy uvedených metod, k čemu tyto metody slouží a co se jejich prostřednictvím zjišťuje či zajišťuje.

Myslím, že právě taktické metody jsou v mých přednáškách nejlépe probraná látka, ale to především proto, že nejvíce souvisí s právničinou.
Forenzní psychologie 10

13. května 2012 v 9:09 | Ann Taylor
Psychologie soudního jednání
Trest smrti

V poslední přednášce z forenzní psychologie si můžete přečíst jak soudní jednání působí na jedince, jakým způsobem se u něj vytváří atmosféra a jaké jsou dva obecné typy atmosféry, která může zavládnout, a poté komu může a komu nemůže pocit viny a spravedlivého trestu přinést nápravu, jinými slovy u koho je jisté, že se stane recidivistou, a kdo se jím stát vůbec nemusí.

Kriminalistika 10

11. května 2012 v 8:49 | Ann Taylor
Mikrostopy

Krátké pojednání pro základní orientaci v mikrostopách.
O tom, kdy se začaly zkoumat, jaké je jejich vyhledávání a zajišťování a zkoumání.
Velmi úzce to souvisí s trasologií nebo hlavně s kriminalistickou biologií. To je taky pro mě nejzábavnější část kriminalistiky, ale bohužel ji v přednáškách nemám.
Proto vás zde musím prakticky pro celé téma odkázat na učebnici nebo jinou publikaci.

Tato přednáška vás vlastně možná upozorní jen na to, že mikrostopy nejsou pouze DNA.
Sociální psychologie 8

9. května 2012 v 14:20 | Ann Taylor
Mechanismy utváření postojů
Problematika partnerských vztahů

V poslední přednášce se nejprve probírá, jak si člověk vytváří postoje. Dočtete se tak o čtyřech způsobech - napodobování, identifikaci, návodu a poučení. A také ještě pár slov o mediální agresivitě, která se objevila už minule.
Ohledně problematiky partnerských vztahů potom zjistíte, proč vůbec není dobré brát se z lásky a proč vůbec není dobré brát se z rozumu, a nakonec nastoupí kontraindikační vlastnosti, tedy výčet vlastností prvního a druhého řádu, které když se u partnera objeví, znamenají jediné. Totální rozpad vztahu a ve většině případů i rozvod.
Forenzní psychologie 9

6. května 2012 v 9:39 | Ann Taylor
Výslech a výpověď dítěte
Profilování pachatelů
Psychologické aspekty vazby

Tato přednáška je docela dost dlouhá, ale také velmi zajímavá. První její téma je výslech a výpověď dítěte, kde se probírá hlavně to, na co si při něm dát pozor a k čemu jsou děti velmi inklinující.

Profilování pachatelů by vám mělo maličko zbořit představy z amerických kriminálek, jelikož takto vyprofilovat zločince není možné, ale zároveň vám ukáže co se profiluje, u jakých zločinů, jaké jsou základní rysy podprůměrně inteligentních, nadprůměrně inteligentních a mladistvých zločinců a zároveň rozdíly v připravovaném a spontánním trestném činu.

Psychologické aspekty vazby potom poukáží na problematiku pevné a volné vyšetřovací vazby a na to, co vše se tam s člověkem může dít a jaké to na něj má dopady od přeházení hodnotového žebříčku až po vážně míněný pokus o sebevraždu.
Kriminalistika 9

4. května 2012 v 16:34 | Ann Taylor
Trasologie a balistika

Aneb obor Hodgese a Calleigh.
Protože by jednotlivě byly tyto úseky kriminalistiky příliš krátké, spojila jsem je do jedné přednášky.
Dozvíte se v ní základní informace o tom, co je vůbec trasologie a co a jak zkoumá, jaký je rozdíl mezi balistikou a kriminalistickou balistikou, co jsou její objekty, nebo jak zkoumá nalezené stopy.

Samozřejmě je to jen slabý nástin této části, proto doporučuji si zbytek pročíst v učebnici či si samostatně dohledat. Myslím, že například v CSI je balistika nejoblíbenější, protože pistole (i když to není jen o nich) jsou nejpřitažlivější.
Sociální psychologie 7

2. května 2012 v 14:09 | Ann Taylor
Postojové změny

Předposlední přednáška sociální psychologie je zase krátká a přináší vám nahlédnutí do tématu změn postojů, zvláště co se výchovy dětí týče. Ta totiž očividně vůbec není jednoduchá, a to hlavně od chvíle, kdy začne dítě negovat v podstatě všechno, co mu rodiče i v dobrém úmyslu chtějí dostat do hlavy.


Modře jsou opět psané hlášky pana docenta.