>>Přestěhováno na tayloroviny.blogspot.com, povídky na ann-taylor-story.blogspot.com, blog.cz je zoufalý<<


Listopad 2012

Sociální patologie 6

30. listopadu 2012 v 9:42 | Ann Taylor
Agrese, autoagrese

Co je agrese si asi všichni dokážeme nějak představit, ale tady se můžete dočíst i o konkrétních definicích agrese, agresivitiy, asertivity a násilného chování, o právních dopadech tohoto chování, klasifikaci, příčinách.

Autoagrese potom ukáže, že jde o sebezabití, sebeobětování, sebevražedný pokus a sebevraždu, které se následně podrobněji věnuje. Už v první přednášce psychopatologie se lze o sebevraždě něco dočíst, ale zde je, myslím, více informací.
Základy psychologie 7

29. listopadu 2012 v 16:13 | Ann Taylor
Psychická deprivace

Samozřejmě v první řadě se dozvíte, co to je.
Hned potom jaké má složky a příčiny. Tedy co deprivaci způsobuje z vnějšku a zevnitř člověka, potažmo hlavně dítěte. A nakonec jak se takové deprivované dítě projevuje.
Sociální patologie 5

24. listopadu 2012 v 8:39 | Ann Taylor
Poruchy chování u dětí

Jak už název vypovídá, minule to byly poruchy chování obecně, teď se zaměříme na děti.

Nejprve se dozvíte něco o základní terminologii a poté následují poznámky o jednotlivých jevech, které tyto poruchy způsobují. Jedná se o lhaní, krádeže, záškoláctví a útěky a toulání.
Také se dočtete o několika indikátorech značících poruchu chování a velmi mile mě paní docentka překvapila, že ač je to předmět z pedagogické fakulty určený pro budoucí učitele a krom několika filozofů jsem v letošním ročníku jediná právnička, jsou tam i poznámky o trestněprávních či občanskoprávních dopadech a legislativě.
Základy psychologie 6

23. listopadu 2012 v 13:30 | Ann Taylor
Socializace osobnosti

Kdo moje poznámky z přednášek sleduje už delší dobu, tak ví, že sociální psychologie je zde už uveřejněná a tak se o socializaci dočetl už dost.

Nicméně v základech psychologie jsme ji probírali také a proto se můžete znovu dočíst o základních procesech socializace, mechanismech socializace a o jednotlivých fázích.
Ale i ten, kdo to už "zažil" v sociální psychologii si to klidně může přečíst, protože se mi zdá, že v této přednášce je o trochu více informací.
Profesor a pak šéf 2/2

18. listopadu 2012 v 14:30 | Ann Taylor |  xxx Povídka Jana xxx
Druhá část GSR od Jany, tentokrát rok 2006 a současnost. A samozřejmě elegantní zakončení, kdy mě asi nejvíc pobavilo to, že Catherine protestovala, ale Nick byl potěšen.

Profesor a pak šéf 1/2

17. listopadu 2012 v 12:39 | Ann Taylor |  xxx Povídka Jana xxx
Prý je to jednorázovka, ale já ji stejně musím rozdělit. Je opět od Jany a opět GSR. Ačkoli trochu netradičně pojatá.
Její první část se odehrává v minulosti v San Franciscu v jedné škole.

Sociální patologie 4

16. listopadu 2012 v 14:09 | Ann Taylor
Poruchy chování

O poruchách chování se lze dočíst i v jedné z přednášek psychopatologie, a to především o jedné z příčin těchto poruch, o poruchách osobnosti. Zde se ale probírají všechny příčiny, vrozené, socializační i provokující, dozvíte se co je chování disociální, asociální a antisociální, jaké poruchy chování se vyskytují u dětí a jaké u dospělých, nebo například něco o ADHD.
Základy psychologie 5

15. listopadu 2012 v 16:39 | Ann Taylor
Vývoj sebepojetí člověka

Genezi a sturkturu sebepojetí tu mám bohužel jen do školního věku, ale i tak se můžete dočíst jak probíhá u novorozence, kojence a batolete, kolem třetího roku života, v předškolním a školním věku.

Potom zjistíte jaká je struktura sebepojetí člověka a jaká jsou stadia zrání osobnosti. A že ani dospělý člověk nemusí dospět do toho posledního.
Sociální patologie 3

9. listopadu 2012 v 10:59 | Ann Taylor
Mravní vývoj

Třetí soubor sociální patologie se věnuje mravnímu vývoji a to především Kohlbergovu modelu.

Krom konceptů a základních východisek vývoje morálky najdete i tabulku Kohlbergových šesti stupňů vývoje morálky od dětí do finální podoby.
Základy psychologie 4

8. listopadu 2012 v 18:05 | Ann Taylor
Sociálně psychologické vlastnosti osobnosti

Pod tímto krkolomným názvem se skrývá vlastně několik jednoduchých a docela známých pojmů, jako je sociální inteligence, extraverze a introverze, dominance a submise, konformita a nonkonformita a autonomie a emoční závislost.

Všechno jsou to vlastnosti, kterými se projevuje osobnost navenek ve společnosti a vy si můžete přečíst o co vlastně jde.
Sociální patologie 2

3. listopadu 2012 v 12:00 | Ann Taylor
Základní terminologie, Socializace

Druhá přednáška sociální patologie obsahuje nejzákladnější pojmy jako sociální normy, deviace, poruchy chování, a socializaci a její základní koncepce podle Freuda, Durkheima a Meada. Durkheim je tam špatně napsaný, ale v PDF už to nemůžu změnit.


Některé pojmy jste už určitě slyšeli nebo četli v jiné z mých zde publikovaných zápisků (sociální psychologie), určitě ale nebude vadit podívat se na ně znovu.Základy psychologie 3

1. listopadu 2012 v 17:59 | Ann Taylor
Přístupy k osobnosti

Ve třetí přednášce se seznámíte s Morenovým, Rogersovým, behaviorálním a psychoanalytickým přístupem k osobnosti a zjistíte, jak podle nich postupuje analytik nebo terapeut.
Ale... nezkoušejte to radši doma.