>>Přestěhováno na tayloroviny.blogspot.com, povídky na ann-taylor-story.blogspot.com, blog.cz je zoufalý<<


Březen 2014

Soudní lékařství

31. března 2014 v 11:14 | Ann Taylor
Naprosto skvělý předmět soudní lékařství pro právníky jsem absolvovala ve čtvrtém ročníku v roce 2013 a jsem z něj absolutně nadšená, z části díky skvěle vedeným hodinám s projektorem, z části díky možnosti navštívit pitvu.

A ačkoli mé poznámky obsahují poměrně velké množství odborných medicínských výrazů, kterým nerozumím často ani já sama, jsou dobře pochopitelné a pro všechny milovníky detektivek užitečné, neboť půjde o rozbor nejrůznějších příčin smrti a jejich okolností.

1. přednáška

2. přednáška

3. přednáška

4. přednáška

5. přednáška

6. přednáška

7. přednáška

8. přednáška

9. přednáška

10. přednáška

11. přednáška
Sociální patologie

29. března 2014 v 17:37 | Ann Taylor
Sociální patologii jsem absolvovala ve druhém ročníku v roce 2012, ale jedná se o předmět vyučovaný na pedagogické fakultě, čili kromě mě tam byli už jen samí pedagogové a několik filozofů, a od toho se též odvíjí zaměření spíš k dětem a jejich výchově.
Jelikož jde ale o jevy, které se velmi často dostanou do kolize se zákonem, určité odkazy na právní úpravu se v přednáškách nacházejí také a ať už je to primárně pro kohokoli, jde o velice zajímavou látku.

1. přednáška

2. přednáška

3. přednáška

4. přednáška

5. přednáška

6. přednáška

7. přednáška

8. přednáška

9. přednáška

10. přednáška

11. přednáška

12. přednáška

13. přednáška

14. přednáška
>>Sekty<<Kriminalistika

28. března 2014 v 18:22 | Ann Taylor
Na tento předmět absolvovaný v 2. ročníku v roce 2011 jsem se docela hodně těšila, ale musím přiznat, že mě zklamal. Když jsem si následně při přípravě otázek v rámci samostudia (ač jsem nikdy u béčkového předmětu nepotřebovala víc, než poznámky) četla učebnici, moc se mi líbila, ale vedení hodin už působilo o dost hůř, a tak následující přednášky berte spíš jako poznámky o tom, o čem byste si mohli chtít zjistit víc.

1. přednáška

2. přednáška
>>Vývoj<<

3. přednáška

4. přednáška

5. přednáška

6. přednáška

7. přednáška

8. přednáška

9. přednáška

10. přednáška

11. přednáška

12. přednáška

13. přednáškaPsychopatologie pro právníky

26. března 2014 v 8:18 | Ann Taylor
Psychopatologie absolvovaná v prvním ročníku v roce 2011 byla naprosto úžasný a zábavný předmět, protože se na rozdíl od Základů psychologie konečně zabývala nenormální a deviantní populací. Ale protože jsem bohužel o přednášky přišla dřív, než jsem si je stihla vytisknout, místo nich zde uvádím vypracované zkouškové otázky, které v podstatě přednášky kopírují a možná jen neobsahují pár detailů, čili jde pouze o jiné označení.

1. otázka

2. otázka

3. otázka

4. otázka

5. otázka

6. otázka

7. otázka

8. otázka

9. otázka

10. otázka

11. otázka

12. otázka

13. otázkaSociální psychologie

25. března 2014 v 9:49 | Ann Taylor
Sociální psychologii jsem stejně jako forenzní absolvovala ve druháku v roce 2012 a stejně jako forenzní mě bavila docentovými příběhy z praxe. Je ale o poznání kratší, protože se právě přes ony příběhy nikdy příliš daleko nedostal, a další informace lze nalézt i v přednáškách základů psychologie a sociální patologie.

1. přednáška

2. přednáška

3. přednáška

4. přednáška

5. přednáška

6. přednáška

7. přednáška

8. přednáškaForenzní psychologie

24. března 2014 v 11:16 | Ann Taylor
Forenzní psychologie (opět pro právníky) byl předmět absolvovaný ve druhém ročníku v roce 2012 a hodně mě bavil díky poutavému výkladu a látce, která obsahovala práci při vyšetřování trestných činů s "nenormálními" osobami a pak se dotkla toho, co je k vidění v myšlenkách zločince a podobných seriálech.

A abyste i vy pochopili, proč mi ten výklad přišel tak zajímavý, že jsem na přednášky chodila, ačkoli jsme měli k dispozici seznam vypracovaných zkouškových otázek, které zásadně nemění, čtvrtou přednášku jsem nahrála a nahrávku dala k dispozici ke stažení. Ovšem je to jen mobilem, takže žádná oslnivá kvalita.

1. přednáška

2. přednáška

3. přednáška

4. přednáška

5. přednáška

6. přednáška

7. přednáška

8. přednáška

9. přednáška

10. přednáškaZáklady psychologie pro právníky

23. března 2014 v 9:52 | Ann Taylor
Základy psychologie pro právníky jsem absolvovala v prvním ročníku v roce 2010, ale přednášky bohužel nejsou úplně kompletní kvůli mé ne úplně kompletní docházce. Nejzákladnější poznatky psychologie pro nepsychologa však nepochybně přinesou.

1. přednáška

2. přednáška

3. přednáška

4. přednáška

5. přednáška

6. přednáška

7. přednáška

8. přednáška

9. přednáška

10. přednáška